Home

Bolniki in negovalci

Menu

Pogoji uporabe

To spletno mesto je v lasti skupine Chiesi Farmaceutici S.p.A., italijanskega podjetja s sedežem na naslovu Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italija. (v nadaljevanju "Chiesi", "mi", "nam", "nas", "naš")

Za dostop do spletnega mesta mora uporabnik (v nadaljevanju "uporabnik", "vi", "vaš") skrbno prebrati in sprejeti spodaj navedene pogoje uporabe (v nadaljevanju "pogoji").

Če pogojev ne sprejemate, zapustite to spletno mesto.

1. Pravice intelektualne lastnine

Vse avtorske pravice, pravica intelektualne lastnine in vse druge pravice v zvezi z izdelki, postopki in tehnologijami, opisanimi na spletnem mestu, pripadajo podjetju Chiesi. Pooblaščeni ste za uporabo in reprodukcijo vsebine spletnega mesta samo za informacije internega značaja, pod pogojem, da: (i) vsebina ni spremenjena na noben način; (ii) grafični elementi niso ločeni od sorodnega besedila; (iii) navedete izjavo o omejitvi odgovornosti avtorskih pravic, kjer si Chiesi pridržuje vse pravice.

Vsaka objava ali komercialna uporaba gradiva na spletnem mestu brez izrecnega soglasja podjetja Chiesi je prepovedana. Vse druge pravice ali dovoljenja, ki niso izrecno navedeni v teh pogojih, se štejejo za pridržane. Intelektualna lastnina tretjih strani bo ugotovljena, kadar je to mogoče, Chiesi pa bo priznal njihove pravice.

2. Informacije na spletnem mestu

Vse informacije, objavljene na spletnem mestu, so brez kakršnega koli jamstva. Chiesi si bo vedno po najboljših močeh prizadeval zagotoviti, da bodo informacije, objavljene na spletnem mestu, točne in posodobljene, vendar to ne pomeni nikakršnega jamstva glede točnosti in zanesljivosti tovrstne vsebine. Vsebina, vključena na spletno mesto, vam je na voljo samo v informativne namene in brez kakršnega koli jamstva, pogoja ali druge določbe.

Chiesi lahko redno posodablja spletno mesto in njegovo vsebino, vključno z opisi izdelkov in razpoložljivostjo, brez predhodnega obvestila.

3. Omejitev odgovornosti

V obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, Chiesi ne more biti zavezan nobeni neposredni, posredni, naključni, posebni, posledični ali eksemplarični škodi, vključno, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgube dobička, dobrega imena, uporabe, podatkov ali druge neopredmetene izgube, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.
Uporabnik bo Chiesi, in sicer njegovo matično družbo, hčerinske družbe, podružnice, uradnike, direktorje, zastopnike, zaposlene in dobavitelje, varoval pred morebitnimi zahtevki ali zahtevami, vključno z razumnimi odvetniškimi pristojbinami, ki bi jih vložila katera koli tretja oseba zaradi vaše kršitve teh pogojev, kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe.

Ta omejitev odgovornosti ne sme presegati obveznih zakonskih omejitev ali omejitev za primere zlonamernosti ali hude malomarnosti.

4. Veljavna zakonodaja

Te pogoje razlaga in ureja italijansko pravo. Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev, je pristojno sodišče v Parmi.

5. Promocija in nagovarjanje k nakupu

Informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto, niso za promocijske namene niti ne predstavljajo ponudbe ali ne nagovarjajo k predpisovanju, nakupu, dobavi ali trženju ali kateri koli drugi transakciji v zvezi z izdelki, prepoznavnimi po blagovni znamki Chiesi.

6. Spletne povezave

Vse povezave do spletnih strani tretjih oseb so na koncu objavljene na tem spletnem mestu zaradi priročnosti uporabnika. Chiesi izrecno zavrača vsako odgovornost v zvezi z informacijami, ki izhajajo iz virov tretjih oseb.

OBIŠČITE

spletno stran Chiesi

Za bolnike: Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem. O domnevnem neželenem učinku lahko poročate tudi neposredno Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP (www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/).

Za ponudnike zdravstvenega varstva: Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite, poročate Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP (www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/).

Rethink Fabry

Zdaj boste zapustili RethinkFabry.si.
Spletno mesto, ki ga boste obiskali, ni v lasti lastnika domene RethinkFabry.si, ki ga niti ne upravlja.

V REDU